Adaptacja projektu

Kupując projekt gotowego domu, nim zaczniemy budowę konieczna jest jeszcze jego adaptacja do działki (część firm sprzedających gotowe projekty ma tą usługę w swojej ofercie). Takie dopasowania projektu do działki wykonuje architekt adaptacyjny, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz być członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa.

Adaptacja projektu polega między innymi na:

  • dopasowaniu projektu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub do Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

  • dopasowanie projektu do lokalnych warunków klimatycznych

  • dopasowanie projektu do lokalnych warunków gruntowych

  • sporządzenie i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji