Projekt budowlany- dokument, który powinien uzyskać akceptację odpowiedniego urzędu

Wszystkie najciekawsze projekty domów powinny zostać zaakceptowane przez urzędników zajmujących się kontrolą i sprawdzających zgodność projektu z wymogami prawa. Oczywiście projekt musi zostać również zaakceptowany przez inwestora. Najlepiej jeżeli architekt wykona model z uwzględnieniem wszystkich szczegółów, w ten sposób inwestor uzyska jasny obraz całej koncepcji.

Graficzny model obiektu

Graficzny model obiektu to koncepcyjny projekt ułatwiający pracę zarówno samemu architektowi jak i poszczególnym kierownikom odpowiedzialnym za realizację prac budowlanych.

najciekawsze projekty domów HomeKoncept